Imaneq 30, 3900 Nuuk Postboks 1188

Mål arbejdslysten med GAIS

Med GAIS kan den lille virksomhed i travlheden tage hul på trivselsarbejdet. Vi måler og analyserer arbejdslysten og hjælper med at skabe overblik over, hvordan det står til, og hvor der skal prioriteres.

Vi tilbyder 3 pakker, som du frit kan vælge imellem.

Cadvi er med dig hele vejen igennem trivselsundersøgelsen

Vi hjælper med…

Opsætning af måling

Support

Analyse af resultater

At facilitatere udvikling

GAIS_5

Sæt fokus på trivsel og forbedre den

Det skal være nemt at sætte fokus på trivsel og forbedre den. Derfor er GAIS udviklet – en digital platform, der gør det nemt at igangsætte et fast, strategisk fokus på trivsel. 

GAIS er fleksibel og kan bruges i det enkelte team, i hele organisationen og i dialogen mellem leder og medarbejder. Baseret på forskning måler GAIS arbejdslysten på de vigtigste faktorer, og alle bliver inddraget. HR, ledere og den enkelte medarbejder får hver sin rapport med indsigt, inspiration og værktøjer til forbedring. 

GAIS er drevet af sagen; at flere organisationer og ledere arbejder målrettet med trivslen i det daglige, så vi skaber bedre arbejdspladser. Derfor er GAIS frit tilgængeligt for alle. 

Hvorfor arbejde med trivsel og arbejdslyst?

Der er god fornuft i at arbejde aktivt og målrettet med at forbedre arbejdslysten. Al forskning viser, at det betaler sig at arbejde med trivsel, og at det har en markant positiv effekt på engagement, motivation og kreativitet. Og det smitter af på både kunder, brugere og evnen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

Desuden er der en klar sammenhæng mellem trivsel og lavere sygefravær. 

Alt sammen noget der kan mærkes på bundlinjen.

GAIS måler syv faktorer,

der alle påvirker arbejdslysten

Mening

Mening er den vigtigste faktor for trivsel og god arbejdslyst. Mening handler om at arbejdsopgaven synes meningsfuld, og opgaven har et fornuftigt formål. Mening er også oplevelse af at lykkes i jobbet og udfylde en vigtig funktion. Forskning viser, at mening er den vigtigste faktor for et godt arbejdsliv. 

Kolleger

Kollegafaktoren handler om, hvordan det går med kollegaskab, relationer og samarbejde. Det handler om, hvorvidt du oplever, at der er tillid til kollegaerne og at der et godt samspil både faglig og socialt.

Medbestemmelse

Medbestemmelse handler om oplevelsen af at have indflydelse på eget arbejde. Det har betydning for arbejdslysten, om man bliver hørt og inddraget i det rette omfang – både i forhold til de konkrete arbejdsopgaver og i forhold til de beslutninger, der har betydning for ens arbejdsopgaver.

Balance

Balancefaktoren handler om ligevægt i forhold til opgaveløsning, hvor der skal være balance mellem tid og opgaver, balance mellem kompetencer og opgaver og balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Ledelse

Ledelsesfaktoren handler om lederens faglige, sociale og ledelsesmæssige kompetencer. Oplevelsen af tillid til nærmeste leder og graden af anerkendelse fra lederen indgår også i denne faktor.

Resultater

Resulater handler om, at du oplever, at du gør fremskridt og skaber konkrete resultater i dit arbejde. Om der er klare mål for opgaveløsningen, og om det er tydeligt, hvornår du har opnået mål og delmål.

Mestring

Mestring handler om følelsen af at kunne beherske de situationer, du stilles overfor. Om at føle sig tilstrækkelig og kompetent i forhold til dine daglige arbejdsopgaver – både fagligt, personligt og socialt.

Hvad er output?

Ledelsen modtager en fuld rapport over arbejdslysten i virksomheden.

Hvad ser medarbejderne?

Medarbejderne modtager deres egen personlige GAIS-rapport og modtager skræddersyede guides, test og gode råd i forhold til selv at arbejde med sin arbejdslyst.

Det betyder også at medarbejderne ikke har adgang til at se andre besvarelse end deres egen.

Anonymitet og anonym dialog med medarbejderne

Alle besvarelser er anonyme. Skriver medarbejderne kommentarer til spørgsmålene er disse også anonyme, men der er mulighed for at man som leder kan gå i anonym dialog med sin medarbejder, hvis der er noget man gerne vil blive klogere på.

GAIS-værktøjet står på et solidt grundlag

Nordisk model

Da modellen, som GAIS bygger på, er udviklet og efterprøvet på et nordisk arbejdsmarked og i en nordisk kultur, ved vi, at de faktorer, vi måler på, har rigtig stor betydning netop i en nordisk arbejdssammenhæng.

Valid model

I mange trivselsundersøgelser kan man sammensætte sin egen spørgeramme. Sådan er det ikke i GAIS. GAIS har en fast defineret spørgeramme, fordi vi ved, at netop disse spørgsmål tilsammen afdækker en meget stor del af danskernes arbejdslyst. Modellen, som GAIS bygger på, bliver løbende valideret, og derfor bygger GAIS på en solid og opdateret model.

Forskningsbaseret model

Når vi siger, at GAIS-modellen er forskningsbaseret, betyder det, at GAIS tager afsæt i de faktorer, spørgsmål, datagrundlag og analyser, der siden 2015 er forfinet gennem arbejdet med God Arbejdslyst Indeks, som Videncenter for God Arbejdslyst står bag

Pakke 1:

Forberedelse, måling og tilbagelæsning

1. Forberedende arbejde

Arbejde med formål, sparring ift. valg af målingssetup, bevidsthed om roller og ansvar i trivselsarbejdet, kommunikationsplan, design af selve trivselsprocessen. 

2. Opsætning af måling

Hjælp til opsætning af selve målingen, herunder udarbejdelse af datafil på baggrund af organisationsdiagram.

3. Tilbagelæsning af trivselsmålinger

Analyse og tilbagelæsning af målingsresultater på organisations- og teamniveau.

Pris: fra 5.000 kr.

Pakke 2:

Forberedelse, måling, tilbagelæsning og handlingsplaner

1. Forberedende arbejde

Arbejde med formål, sparring ift. valg af målingssetup, bevidsthed om roller og ansvar i trivselsarbejdet, kommunikationsplan, design af selve trivselsprocessen. 

2. Opsætning af måling

Hjælp til opsætning af selve målingen, herunder udarbejdelse af datafil på baggrund af organisationsdiagram.

3. Tilbagelæsning af trivselsmålinger

Analyse og tilbagelæsning af målingsresultater på organisations- og teamniveau.

4. Handlingsplaner

Hjælp til udarbejdelse af konkrete handlingsplaner på baggrund af målingsresultater og dialog.

Pris: fra 9.500 kr.

Pakke 3:

Løbende trivselspartner

1. Forberedende arbejde

Arbejde med formål, sparring ift. valg af målingssetup, bevidsthed om roller og ansvar i trivselsarbejdet, kommunikationsplan, design af selve trivselsprocessen. 

2. Opsætning af måling

Hjælp til opsætning af selve målingen, herunder udarbejdelse af datafil på baggrund af organisationsdiagram.

3. Tilbagelæsning af trivselsmålinger

Analyse og tilbagelæsning af målingsresultater på organisations- og teamniveau.

4. Handlingsplaner

Hjælp til udarbejdelse af konkrete handlingsplaner på baggrund af målingsresultater og dialog.

5. Sparring/rådgivning

Ledelsesrådgivning, HR-rådgivning, stress-rådgivning osv. Individuel sparring med ledere og medarbejdere. Workshops mv.

Pris: kontakt os for et skræddersyet tilbud

Har du valgt den pakke, der passer bedst til dig?

Kom i gang

Kontakt vores certificerede GAIS-konsulent og kom igang med det samme.

Nina Skovgaard Brandtoft

Certificeret GAIS-konsulent