Imaneq 30, 3900 Nuuk Postboks 1188

Kontrakter og aftaleforhold

Når du og din virksomhed laver aftaler med andre, har I aftalefrihed. Hvilket betyder, at I frit kan aftale de vilkår der passer jer bedst, med respekt for gældende lovgivning, som kan indeholde visse restriktioner og krav til aftaler og kontrakter mellem selskaber og erhvervsdrivende.

Det er vigtigt at være bevidst om at mundtlige aftaler er lige så bindende som skriftlige. Aftaler i din virksomhed bør du altid sikre dig er på skrift. Dette sikrer klarhed over det som er drøftet og forudsat i indgåelsen af aftalen. Skriftlige aftaler og kontrakter mellem din virksomhed og andre samarbejds- og samhandelspartnere giver tryghed og gavner et godt og gennemsigtigt samarbejde.

I behøver ikke at få en advokat til at udarbejde aftalen for at den er juridisk bindende.

Alle kan indgå aftaler og lave kontrakter med hinanden. Traditionelt kræver det blot begge parters underskrift, men en bekræftende mail, der dækker aftalens indhold, er dog også helt tilstrækkelig til at en aftale indgås.

Cadvi kan med stor erfaring og en bred juridisk indsigt tilbyde såvel udfærdigelse som kontrol og validering af din virksomheds aftaler og kontrakter.

 

Typiske eksempler på aftaler og kontrakter i erhvervsforhold:

  • Ansættelseskontrakter
  • Ejer-aftaler
  • Leverandøraftaler
  • Købsaftaler
  • Lejekontrakter
  • Forhandleraftaler
  • Samarbejdsaftaler
  • Handelsagentaftaler
  • Licensaftaler
  • Salgs- og leveringsbetingelser