Imaneq 30, 3900 Nuuk Postboks 1188

Lej en medarbejder

Vi tilbyder både interim assistance, hvor du får en medarbejder kan tiltræder med det samme samt opgave assistance med en medarbejder tilstede i din virksomhed til specifikke eller generelle opgaver. Der kan rykkes hurtigt ud, og når du låner en medarbejder, får du ikke kun en enkeltydelse, men du får en ressource til rådighed hver […]

Rådgivning

Inden for det erhvervsretlige område er der i dag mange specialiserede fagområder, der stiller høje krav til dig og din virksomhed. Det er de færreste virksomheder, som har størrelsen eller muligheden til at ansætte egne specialister til at tage sig af disse, ofte utroligt komplekse, opgaver. Her tilbyder vi en langsigtet alliance med virksomheder, inden […]

HR & personale

Personale og ansættelsesret er et områder med stigende lovkrav og kompleksitet, der stiller høje krav til den enkelte virksomhed som arbejdsgiver. Medarbejdere er for mange virksomheder en af deres stærkeste og meste værdifulde resurser, der har en væsentlig indflydelse på virksomhedens drift og succes, men kan samtidigt også være en af de dyreste poster i […]

Kontrakter og aftaleforhold

Når du og din virksomhed laver aftaler med andre, har I aftalefrihed. Hvilket betyder, at I frit kan aftale de vilkår der passer jer bedst, med respekt for gældende lovgivningen, som kan indeholde visse restriktioner og krav til aftaler og kontrakter mellem selskaber og erhvervsdrivende. Derfor kan du komme ud for at det, som er […]

Bestyrelse & -administration

Opgaverne og ansvaret i bestyrelser er stigende og kompleksiteten bliver større og mere omfangsrig. Det stiller krav til bestyrelsens portefølje af kompetencer og erfaring. Endvidere stiller dette et krav til selskabets orientering og inddragelse af bestyrelsen via ledelsesrapportering, business cases og beslutningsoplæg mv. Her tilbyder Cadvi erfaring og ekspertise til hands-on bestyrelsesarbejde samt i forbindelse […]

Juridiske dokumenter

Mange erhvervsdrivende, både store og mindre virksomheder, har ofte brug for mange forskellige typer dokumenter for at kunne udføre deres arbejder. Selskabsvedtægter, ejeraftaler, købekontrakter, direktørkontrakter, gældsbreve, interne personalepolitikker etc. Her kan Cadvi assistere med udfærdigelse – såvel som kontrol og validering – der er skræddersyet til din virksomheds konkrete behov.

Entreprise, byg & anlæg

Et område som er kendt for at have mange specielle kontrakter og faste betingelser. Ofte kan der opstår behov for at styrke dialogen med enten bygherren, entreprenøren eller de andre rådgivere og underleverandører i projektet. Det kan også være at der er brug for generel juridisk rådgivning om en opgave såvel før (udbud), under (udførelse, […]